Menu Urządzenia Zgarniacze prostokątne
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
DARMEX
Zgarniacz prostokątny zgrzebłowy


ZASTOSOWANIE

Zgarniacz osadu jako urządzenie zgarniające jednocześnie osad z dna osadnika do komory osadowej oraz części pływające do koryta odpływowego, przeznaczony jest do pracy cyklicznej w osadnikach prostokątnych o przepływie poziomym. Zgarniacz ten przystosowany jest do zgarniania osadów lekkich jak i ciężkich w zbiornikach ścieków komunalnych (wstępnych, wtórnych i piaskownikach).

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Zgarniacz prostokątny składa się z następujących podzespołów: pomost, zespół jezdny, zespół napędowy, zasilacz hydrauliczny, zgrzebło osadu, zgarniacz części pływających, zespół podnoszenia i opuszczania zgrzebła osadu i łopaty powierzchniowej, skrzynka sterownicza, instalacja elektryczna pomostu, system sterowania, kabel zasilający. Elektryczne zasilenie zgarniacza realizowane jest w zależności od sytuacji i długości zbiornika. Przy zbiornikach wyniesionych ponad teren powyżej 1,8 m, wózki jezdne łożyskowane poruszają się po szynie mocowanej do ściany zbiornika (długość szynoprzewodu bez ograniczenia). W pozostałych przypadkach wózki jeżdżą po strunie stalowej o długości L ≤ 30,0 m. Dla zbiorników o długości L ≥ 36,0 m przewód zwijany jest na bęben przy stałym napięciu przewodu.

Zgarniacz przewidziany jest do jazdy po szynach S-24 lub bieżni betonowej.

Jednostką napędową jest motoreduktor elektryczny. Motoreduktor napędza bezpośrednio koła jezdne. Praca zgarniacza polega na jednoczesnym zgarnianiu osadu z dna osadnika oraz usuwaniu części pływających z powierzchni ścieków do koryta odpływowego. Ruch roboczy zgarniacza odbywa się w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. W osadnikach o znacznej długości prędkość ruchu jałowego jest dwukrotnie większa od prędkości ruchu pracy.
 
 
Pliki do pobrania
 
Zgarniacz_prostokatny_zgrzeblowy_ZGP-Z_.pdf