Menu Urządzenia Płuczki piasku
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
DARMEX
Płuczka piasku


ZASTOSOWANIE

Płuczka piasku przeznaczona jest do odsączania pulpy piaskowej oraz usuwania zanieczyszczeń organicznych, pozyskanych na etapie mechanicznego oczyszczania ścieków. Produktami procesu jest wypłukany i odsączony piasek, woda popłuczna oraz okresowo spuszczana fluidalna warstwa zanieczyszczeń organicznych.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenie składa się z komory płukania (z górnym otworem wlotowym pulpy piasku) oraz ukośnego przenośnika śrubowego piasku wypłukanego.

W górnej części komory płukania zlokalizowana jest klapa inspekcyjna oraz mocowanie motoreduktora mieszadła. Wewnątrz komory w części górnej znajduje się obwodowe koryto odpływowe wód popłucznych z odpływem do kanalizacji. W części cylindrycznej zlokalizowany jest również króciec do odprowadzenia zanieczyszczeń organicznych fluidalnych. W komorze płukania umieszczone jest wałowe mieszadło z dwułopatowym śmigłem centralnym oraz dwułopatkowym zgrzebłem dolnym. Poniżej zgrzebła dolnego jest ruszt wody płuczącej oraz magazyn piasku wypłukanego.

Pulpa piaskowa dostarczana jest do płuczki poprzez lej zasypowy. Ziarna mineralne opadają na dno ruchem spiralnym wywołanym wirowaniem cieczy przez śmigło centralne. Dolna warstwa piasku ustawicznie zgarniana jest zgrzebłem dolnym do otworu wrzutowego komory magazynowej. Z komory magazynowej woda płucząca wydostaje się przez otwór zrzutowy do komory płukania. W strefie przydennej komory płukania następuje intensywne mieszanie, ocieranie i przeciwprądowe płukanie. Przyrastającą warstwę piasku monitoruje presostat, który powoduje zadziałanie przenośnika ślimakowego i odprowadzenie nadmiernej warstwy piasku. Cykl powyższy powtarzany jest wielokrotnie automatycznie. Wody popłuczne odpływają grawitacyjnie samoczynnie do kanalizacji. Nad strefą piasku może gromadzić się pływająca zawiesina organiczna, która wymaga okresowego spustu do kanalizacji.
 
 
Pliki do pobrania
 
Pluczka_piasku_PP_.pdf