Menu Urządzenia Multiseparatory
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
DARMEX
Multiseparator


ZASTOSOWANIE

Separator piasku i skratek MPS jest urządzeniem stosowanym w procesie wstępnego oczyszczania ścieków w małych komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.

Urządzenie pozwala na wychwytywanie i usuwanie z dopływających ścieków piasku i skratek.

Skratki wyłapywane są w ażurowe worki. Piasek natomiast przepływa ze ściekami przez worki i osadza się na dnie multiseparatora. Odpowiednie transportery ślimakowe usuwają piasek z urządzenia do kontenera lub worków. Skratki w workach ażurowych są grawitacyjnie odsączane lub wyciskane w odpowiednim urządzeniu i usuwane na zewnątrz.

Multiseparator jako urządzenie zblokowane eliminuje piaskownik i kraty mechaniczne.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenie składa się z: obudowy, zespołu podajników ślimakowych bezwałowych, elementów mocowania worków ażurowych, w wersji II - urządzenia do odsączania skratek. W górnej części obudowy jest pokrywa otwierana dla obserwacji pracy urządzenia i wymiany worków.

Zasada działania urządzenia jest prosta – ścieki dopływające do urządzenia przepływają przez worki, gdzie następuje proces cedzenia. Ścieki, piasek i drobna organika przedostają się przez ażurowe ścianki worków, natomiast skratki zatrzymywane są w workach. Ścieki i drobna organika odpływają na zewnątrz urządzenia, a piasek osiada na dnie obudowy – w korycie poziomego podajnika ślimakowego. Stąd przemieszczany jest do podajnika ukośnego i na zewnątrz do pojemnika lub plastikowego worka. Usuwanie piasku jest programowane i odbywa się automatycznie, natomiast skratki usuwane są wraz z workami ażurowymi przy pomocy mechanicznego urządzenia transportowego (elektrowciągarka, żurawik obrotowy, itp.).
 
 
Pliki do pobrania
 
Multiseparator_MPS_.pdf