Menu Urządzenia Zgarniacze prostokątne
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
DARMEX
Zgarniacz prostokątny powierzchniowy z rynną uchylną


ZASTOSOWANIE

Zespół do zgarniania flotatu składa się ze zgarniacza z łopatą powierzchniową, rynny uchylnej i szafy sterowniczej. Całość stanowi wyposażenie osadników podłużnych, piaskowników, a w szczególności komór tłuszczowników i służy do usuwania z powierzchni zwierciadła ścieków wyflotowanego kożucha frakcji pływającej. Ruch rynny uchylnej jest zsynchronizowany z ruchem łopaty powierzchniowej.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Rynna uchylna i łopata zgarniająca flotat współpracują funkcjonalnie ze sobą poprzez wspólny system sterowania.

Łopata powierzchniowa wykonuje następujący cykl pracy:
1) Ruch pracy – łopata opuszczona – pchanie flotatu w kierunku rynny uchylnej;
2) Ruch rewersyjny jałowy – łopata podniesiona – powrót łopaty na pozycję startową;
3) Postój na pozycji startowej – zwłoka czasowa ΔT1.

Na skrajach prowadnicy łopata zgarniacza jest pozycjonowana mechanicznie, a zmiana kierunku obrotów zwijaka bębnowego następuje na skutek impulsu sensora indukcyjnego położenia skrajnego łopaty zgarniacza.

Krawędź uchylna rynny znajduje się normalnie ponad zwierciadłem ścieków. Motoreduktor obrotu rynny, poprzez uchylenie krawędzi poniżej zwierciadła ścieków, powoduje powstanie przelewu prostego niezatopionego i napływ ścieków z warstwy powierzchniowej do wnętrza rynny. Szybkość spływu na krawędzi przelewu oraz turbulencje strugi powodują samospływ i ucieczkę kożucha do miejsca dalszego procesu technologicznego.
 
 
Pliki do pobrania
 
Zgarniacz_prostokatny_powierzchniowy_z_rynna_uchylna_ZGP-Lp.pdf