Menu Urządzenia Dekantery
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
DARMEX
Dekantery pływające i teleskopowe


ZASTOSOWANIE

Dekantery znajdują zastosowanie w obiektach oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody do odprowadzania sklarowanej warstwy cieczy znad warstwy sedymentatu, szczególnie w reaktorach SBR, zagęszczaczach porcjowych osadu, klarownikach itp.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Produkujemy dekantery pływające z odprowadzeniem płynu grawitacyjnym lub pompowym, oraz stacjonarne z ruchomą krawędzią przelewową, nadążną wobec dynamicznego zwierciadła cieczy.

Dekantery pływające grawitacyjne składają się z pływaka, czerpni, ruchomego ramienia reakcyjnego oraz rury odpływowej. Proces dekantacji uruchamia zasuwa spustowa z napędem elektrycznym na przewodzie odpływowym. Model zalecany dla reaktorów SBR i zbiorników stabilizacji osadu.

Dekantery stacjonarne teleskopowe składają się z ruchomej czerpni, która napędzana siłownikiem wieloobrotowym wykonuje ruch pionowy. Prędkość ruchu jest ściśle uzależniona od objętości dekantacyjnej i czasu trwania cyklu.

Prace dekanterów wspomagają pomiary wysokości zwierciadła cieczy oraz mętności/gęstości odprowadzanych wód nadosadowych.
 
 
Pliki do pobrania
 
Dekanter_plywajacy_DP_i_teleskopowy_DT_.pdf