Menu Urządzenia Stacje higienizacji osadu
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
DARMEX
Stacja higienizacji osadu


ZASTOSOWANIE

Mieszanie osadu z wapnem powoduje wzrost odczynu mieszaniny osadowo-wapiennej do pH 12,6 i ogrzaniu w krótkim czasie do temperatury 70°C. W trakcie mieszania osadu z wapnem należy się spodziewać emisji gazowego amoniaku.

W zależności od dawki wapna w stosunku do suchej masy osadu, możemy osiągnąć stabilizację osadu (zahamowanie procesów biologicznych) lub przy wyższych dawkach - higienizację osadu (zapewnienie czystości mikrobiologicznej poprzez zniszczenie termiczne i chemiczne patogenów - bakterii, pasożytów i ich form przetrwalnikowych).

Zestaw do higienizacji osadu wapnem przeznaczony jest wyłącznie do ciągłego procesu:
- transportu osadu odwodnionego (osad ściekowy nadmierny lub przefermentowany) z wirówki lub prasy do mieszarki;
- dawkowania i transportu zmagazynowanego sproszkowanego reagenta (wapna palonego CaO) do strugi odwodnionego osadu;
- mieszania dwóch mediów j/w do konsystencji jednorodnej;
- transportu medium zmieszanego na plac składowy do dalszego leżakowania lub do kontenera transportowego celem wywozu.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Kompleksowa stacja higienizacji osadu składa się z silosa magazynowego reagenta, dozownika celkowego, podajnika ślimakowego reagenta, podajnika osadu odwodnionego, mieszarki dwuwałowej, systemu podajników ślimakowych osadu po higienizacji, szafy sterującej zespołem urządzeń.

Silos wapna oprócz standardowego wyposażenia (filtra tkaninowego, wibratora, spulchniacza), w opcji dodatkowej może zostać wyposażony w miernik poziomu reagenta radarowy lub ultradźwiękowy oraz system ważenia ciągłego.

Oferowany system podajników ślimakowych osadu (z szybrami automatycznymi) umożliwia transport osadu: pionowy, poziomy oraz jego lokowanie w dowolnie wybranym punkcie placu składowego.
 
 
Pliki do pobrania
 
Stacja_higienizacji_osadu_SHO_.pdf