Menu Urządzenia Zagęszczacze
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
DARMEX
Zagęszczacz grawitacyjny z dekanterem automatycznym


ZASTOSOWANIE

Zagęszczacz grawitacyjny porcjowy pracujący cyklicznie przeznaczony jest do zagęszczania osadów z osadników wstępnych lub osadu przefermentowanego. Wyposażenie stanowi mieszadło prętowe które w trakcie dyskretnej kompresji cząstek zawiesiny powoduje powolne agregatowanie cząstek i uwalnianie wody wolnej. Do spustu i odprowadzania wody nadosadowej służy automatyczny dekanter teleskopowy z napędem elektrycznym. Układ może być opcjonalnie wyposażony w podpowierzchniowy sensor koncentracji masy i pomiar wysokości zwierciadła cieczy w zbiorniku oraz układ automatycznego sterowania cyklem napełniania, zagęszczania, dekantacji i spustu.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Konstrukcja zagęszczacza składa się z pomostu roboczego i jako elementu nośnego do którego mocowany jest zespół napędowy i podwieszony wał rurowy z mieszadłem i zgarniaczem dennym. Standardowo produkujemy urządzenie w wykonaniu ze stali nierdzewnej gat. OH18N9. Dekanter teleskopowy z napędem elektrycznym jest urządzeniem niezależnym mocowanym na przewodzie odpływowym wg dyspozycji technologicznej. Opcjonalnie wyposażamy zagęszczacze w oświetlenie, sensory pomiaru gęstości, wysokości zwierciadła cieczy i szafy sterownicze do zdalnej transmisji danych drogą kablową lub radiową.

Proces zagęszczania porcjowego obejmuje fazy:
1. Napełnianie osadem;
2. Zagęszczanie;
3. Dekantacja;
4. Powtórka fazy 1 - 2 - 3 aż do przekroczenia dopuszczalnej gęstości odpływu z dekantera;
5. Odprowadzenie osadu zagęszczonego.
 
 
Pliki do pobrania
 
Zageszczacz_grawitacyjny_z_dekanterem_automatycznym_MW_.pdf