Menu Referencje Roboty inst.-montażowe
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
            Urządzenia
            Roboty inst.-montażowe
            Rozruchy
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 

LISTA REFERENCYJNA

LP.WYSZCZEGÓLNIENIE
1Montaż kompletny urządzeń  dla oczyszczalni wód deszczowych m. Piaseczno zam. EKOTECHNIKA Sp. z o.o.
2Modernizacja, dostawa i montaż dmuchawy , systemu napowietrzania , pomp i armatury pompowni ścieków  o.ś. DW Jedlanka
3Instalacje rozdzielni ciepła Daewoo Motor Polska zam. Interbud S.A.
4Dostawa i montaż 3 szt dmuchaw systemu Roots’a  Ns=90 kW o.ś. Biłgoraj
5Dostaw i montaż 3 szt dmuchaw systemu Roots’a  Ns=15 kW wraz z systemem napowietrzania drobno pęcherzykowego na rusztach samo zatapialnych o.ś. Milejów
6Uzbrojenie komory rozdziału na pracującej magistrali wodociągowej wody pitnej Ø800 zam. BUDGOR S.A.
7Modernizacja punktu  zlewnego ścieków dowożonych gm . Markuszów
8Modernizacja o.ś. w m. Strzelce gm Maziarnia
9Montaż wyposażenia stacji SUW Lublin Sławinek zam. KREWOX Sp. z o.o.
10Modernizacja SUW DW Jedlanka
11Montaż mieszadła SCABA oś. Opole zam. ABS Pompy
12Montaż 3 szt. pomp VUP 601 wraz z szybami w pompowni wód zalewowych Wampierzów k. Mielca zam. ABS Pompy
13Roboty remontowe osadników wtórnych o.ś. Milejów
14Montaż, pomp, mieszadeł ECOMIX ,3 szt. mieszadeł  RW w OKF oś. Warka zam. ABS Pompy
15Instalacja tłoczna  wody i piór spod skubarki , instalacja dwu płaszczowa pary, instalacja wody amoniakalnej  zam. Indykpol S.A.
16Wymiana pomp i armatury w przepompowni ścieków „Bagienna „ w Biłgoraju zam.. PGK Biłgoraj
17Dostawa i montaż systemu napowietrzania drobno pęcherzykowego  dla o.ś. w Dzierzkowicach zam . UG
18Wymiana rurociągów technologicznych WKFz nr 1 o.ś w Zamościu zam. PGK
19Wymiana pomp i armatury w przepompowni ścieków w ul Krzeszowskiej w Biłgoraju zam. PGK Biłgoraj
20Reinstalacja mieszadła WKFz prod. ABS  SCABA zam. Sp. Wodna KAPUSCISKA
21Reinstalacja mieszadła WKFz prod. ABS  SCABA zam. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
22Remont stacji higienizacji osadów o.ś. w Zamościu
23Instalacja osadu recyrkulowanego o.ś. w Milejowie
24Montaż kopuły gazowej WKF o.ś. Minsk Mazowiecki zam. Hydrobudowa 6
25Montaż  2 kpl dmuchaw HV TURBO  , instalacja i sieć sprężonego powietrza od dmuchaw do rusztów napowietrzających o.ś. Krasnystaw zam. KTS ELPOM S.A.
26Wymiana pomp pompowni ścieków przy ul. Kołowrót w Krasnymstawie  zam. PGK
27Montaż  mieszadła SCABA oś. Elblag zam. ABS Pompy
28Montaż pomp , mieszadeł i armatury pomiarowej, przepływomierzy, o.ś. Krasnystaw zam. KTS ELPOM S.A.
29Dostawa i montaż układu pomiarowego ścieków przemysłowych o.ś. w Milejowie
30Montaż zamknięcia głębinowego Ham Baker Zalew Kraśnik zam. Biwater
30Roboty instalacyjne w pompowni ścieków przy ul Kołowrót w Krasnymstawie zam. PGK
32Instalacja i pomiarownie osadu nadmiernego oś. Moczydłów zam. MITEX s.a.
33Reinstalacja  wylotu  Ø700 recrkulatu w reaktorze oś. Minsk mazowiecki zam. Hydrobudowa 6 S.A.
34Kompletne wykonanie pompowni wody technologicznej   wraz z wykonaniem pompowni tymczasowej na oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie zam. WARBUD S.A.
35Modernizacja pompowni osadów o.ś. Mińsk mazowiecki zam. PWiK Sp. z o.o.
36Wymiana rurociągów tłocznych Ø400 w komorze mokrej pompowni głównej ścieków surowych  w Zamościu zam. PGK Sp. z o.o.
37Wymiana rurociągów tłocznych Ø150 w komorze mokrej pompowni  ścieków surowych  w m. Hedwiżyn zam. PGK Sp. z o.o.
38Dostawa i montaż dmuchawy systemu Roots’s wraz z kolektorem powietrza dla o.ś. w Tomaszowicach
39Dostawa i montaż 2 kpl. przepustnic regulacyjnych na  obejściach rurociągów Ø400 sprężonego powietrza
40Montaż kompletny instalacji i urządzeń oczyszczalni ścieków przemysłowych zakładów utylizacji SARIA wg. technologii NIJHUIS TW w m. Bjaroza na terytorium Republiki Białoruś.
41Dostawa i montaż pomostów, drabin, schodów i barier dla oś. Kędzierzyn Koźle zam. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
42Modernizacja, dostawa i montaż 2 kpl. koryt obwodowych   Ø20m z przelewem pilastym  dla zagęszczaczy osadu o.ś. Hajdów w Lublinie zam. MPWiK