Menu Roboty inst.-montażowe
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 

Wykonujemy na oczyszczalniach eksploatowanych oraz nowo zbudowanych:

 1. Instalacje wewnętrzne i międzyobiektowe  napowietrzne z rur nierdzewnych i kwasoodpornych  spawanych w technologii TIG, MIG lub elektrodami otulonymi, dla mediów tłoczonych: powietrze, gaz fermentacyjny, ścieki, pulpa, osady uwodnione.

 2. Montaż z dostaw własnych lub powierzonych,  urządzeń takich jak: pompy, armatura zaporowa i odcinająca, dmuchawy, przenośniki, zastawki, systemy napowietrzania, systemy transportu skratek, piasku i osadów.

 3. Produkujemy i montujemy  ze stali szlachetnej wyroby warsztatowe:

  • Koryta obwodowe z przelewem pilastym;
  • Pompy i aeratory typu MAMUT;
  • Zwężki pomiarowe Venturiego;
  • Prowadnice pomp i mieszadeł;
  • Pomosty i podesty robocze;
  • Bariery na obiektach i w terenie
  • Drabiny, schody;
  • Włazy i pokrywy otwierane automatycznie;
  • Wchodnie WKF w opcji z windą;
  • Wiaty  i zadaszenia przed wejściowe;
  • Konstrukcje stalowe unikatowe Zamawiającego.

 4. Wykonujemy kompleksowe rozruchy technologiczne nowo zbudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni i linii technologicznych, w zakresie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oczyszczalni komunalnych. Posiadamy doświadczenie inicjacji i prowadzenia biologicznych procesów:

  • Beztlenowej  mezofilowej  fermentacji osadów w zbiornikach zamkniętych;
  • Oczyszczania ścieków na drodze tlenowego osadu czynnego  reaktorów porcjowych (SBR) napowietrzanych oraz  saturowanych ciśnieniowo;
  • Oczyszczania ścieków na drodze tlenowego osadu czynnego  reaktorów przepływowych w technologii  symultanicznej,  Bardenpho, MUCT, MJHB,  napowietrzanych pęcherzykowo, powierzchniowo oraz  turbinami wodno-powietrznymi;
  • Oczyszczania ścieków na drodze tlenowej z biomasą utwierdzoną – złoża obrotowe i zraszane.

Posiadamy doświadczenie w zakresie modernizacji bądź poprawy efektów oczyszczania ścieków z przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego oraz oczyszczalni chemicznych.