Menu Firma
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
O nas

Firma EKO-MONTAŻ powstała w roku 1993 w wyniku porozumienia grupy pracowników  firmy PRI „Energopol-Lublin” S.A., którzy postanowili  zdolności menadżerskie, wiedzę i wieloletnie doświadczenie wykorzystać do samodzielnej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Firma początkowo działała jako trzyosobowa spółka cywilna, następnie jako spółka jawna dwóch osób, a od 2008r po zmianach własnościowych i strukturalnych, aktywnie kontynuuje działalność jako spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2013 obchodziliśmy  jubileuszową 20 rocznicę działalności  na rynku.

Doświadczenia pracowników firmy  w zakresie  parametrów technicznych i procesowych  maszyn i urządzeń dla oczyszczalni ścieków sięgają lat 80, w których to latach, realizowano wyposażenie dla znacznej części polskich oczyszczalni,  współpracując z p. Sławomirem Szczepanikiem z Biprowodu.  Do zdobytego empirycznie know-how na oczyszczalniach, dokładamy ciągły rozwój techniczny i technologiczny.

Do produkcji wyposażenia technologicznego i budowy maszyn procesowych  stosujemy wyłącznie nowoczesne materiały - stal nierdzewną lub kwasoodporną  oraz  szeroką  gamę tworzyw sztucznych, nową generację motoreduktorów, siłowników elektrycznych, zabieraków prądowych, sensorów oraz sterowników.  

Podwyższone parametry jakościowe odpadów z oczyszczalni - piasku i skratek, oraz wymogi ochrony terenu oczyszczalni przed powietrzem złowonnym, były bodźcem do opracowania nowych urządzeń jak  praska skratek, płuczka piasku, obrotowa kopuła hermetyczna osadników radialnych. Wejście na polski rynek  silnych firm  z Niemiec, Szwecji, Austrii i Danii spowodowało  z kolei  wdrożenie  szeregu nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwalających z komponentów wytwarzanych w UE, produkować równoważne urządzenia krajowe, atrakcyjne   cenowo dla nabywcy.

Aktualnie korzystamy wyłącznie z renomowanych dostawców stali stopowych. Urządzenia i konstrukcje produkowane są przez doświadczoną załogę o wysokich kwalifikacjach, w hali wyposażonej w suwnicę oraz podstawowy park maszyn do obróbki i spawania stali stopowych.

W roku 2011 EKO-MONTAŻ Spółka z o. o. została członkiem Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz zajęła w Rankingu Gazety Prawnej „SKRZYDŁA BIZNESU” pierwsze miejsce w kategorii firm mikro  na ścianie wschodniej.W roku 2012 wdrożyliśmy  system zarządzania jakością ISO 9001:2008 z zakresie ’’Projektowanie, produkcja oraz montaż wyposażenia technologicznego i urządzeń oczyszczalni ścieków’’.

Naszym celem jest profesjonalizm i satysfakcja użytkownika  dlatego jesteśmy w stanie udzielić 5–cio letniej gwarancji  na  produkowane urządzenia.

Od 2019 r. EKO-MONTAŻ Sp. z o.o. posiada Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne nr 80334/SSK/2019, wydane przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT, uprawniające nas do wykonywania konstrukcji stalowych wg normy PN-EN 1090-2:2018-09 w klasach EXC1 i EXC2, tym samym do wystawiania stosownych deklaracji właściwości użytkowych wykonywanych konstrukcji.

Dla oczyszczalni ścieków wykonujemy wraz z montażem urządzenia ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej:

 • Kraty:
  • Kraty koszowe współprądowe
  • Kraty koszowe przeciwprądowe
  • Kraty kanałowe łukowe
  • Kraty kanałowe ręczne z tacą ociekową
 • Sita skratek pionowe, poziome, skośne
 • Przenośniki ślimakowe bezwałowe skratek z praską i bez
 • Zblokowane separatory piasku i skratek
 • Piaskowniki pionowe z wirem wymuszonym
 • Separatory piasku z płuczką lub bez
 • Płuczki piasku
 • Pompy ślimakowe /Archimedesa/ do ścieków
 • Zgarniacze osadników i piaskowników poziomych:
  • Zgarniacze denne i powierzchniowe łopatowe przejezdne
  • Zgarniacze denne i powierzchniowe zgrzebłowe ciągnione
  • Zgarniacze denne ssawkowe pompowe lub grawitacyjne przejezdne
  • Zgarniacze denne spiralne
  • Zgarniacze powierzchniowe z rynną uchylną lub jazem
 • Zgarniacze denne osadów osadników radialnych Ø8-Ø50m
  • Zgarniacz wielołopatowy wleczony na kołach lub podwieszany
  • Zgarniacz ze zgrzebłem parabolicznym ciągłym podwieszanym lub wleczonym na kołach
  • Zgarniacz ssawkowy z systemem lewarowym lub pompowym
 • Zgarniacze powierzchniowe osadników radialnych:
  • Zgarniacz powierzchniowy listwowy z lejem spłukiwanym grawitacyjnie
  • Rynna uchylna z pompowym systemem tłocznym przez łożysko centralne lub napowietrzną estakadę z węzłem obrotowym
  • Zgarniacz powierzchniowy rotacyjny typu HEDER z pompowym systemem tłocznym przez łożysko centralne lub estakadę napowietrzną z węzłem obrotowym lub do koryta obwodowego
 • Wyposażenie zgarniaczy radialnych: szczotka rotacyjna bieżni, szczotka rotacyjna koryt obwodowych, pompowa hydromyjka koryt i przelewów, system chemicznego odladzania bieżni, kształtka wypływowa Tulipan Coanda
 • Mieszadła wolnoobrotowe zagęszczaczy grawitacyjnych osadów Ø2-Ø24m
 • Zraszacze obrotowe wieloramienne deszczujące ścieki na złoża zraszane max Ø30m
 • Zwężki pomiarowe Venturi'ego - koryta KPV do kanałów grawitacyjnych prostokątnych otwartych oraz zwężki do rurociągów tłocznych o przekroju kołowym
 • Dekantery wody nadosadowej Ø100-400mm: pływające i teleskopowe, ręczne i automatyczne, grawitacyjne i pompowe
 •  Stacje higienizacji osadów z systemem sterowania, w tym:
  • Silos wapna i pyłów V=10-40 m3 z kompletnym osprzętem
  • Dozownik celkowy wapna i materiałów sypkich
  • Podajniki ślimakowe wapna /przenośniki/ i materiałów sypkich
  • Mieszarki wapna i osadów, przeciwbieżne dwuwałowe
  • Podajniki ślimakowe osadów /przenośniki/ wałowe i bezwałowe w zakresie średnic ślimaka Ø150-Ø400mm i długości koryta podajnika Lmax=40m
 • Zastawki kanałowe, naścienne, przelewowe, do kinet okrągłych, ręczne i z napędem elektrycznym ze zmienną prędkością ruchu zawieradła, zastawki szandorowe i inne
 • Przelewy uchylne /jazy/ z napędem ręcznym lub elektrycznym