Menu Firma
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
O nas

Firma EKO-MONTAŻ powstała w roku 1993 w wyniku porozumienia grupy pracowników  firmy PRI „Energopol-Lublin” S.A., którzy postanowili  zdolności menadżerskie, wiedzę i wieloletnie doświadczenie wykorzystać do samodzielnej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Firma początkowo działała jako trzyosobowa spółka cywilna, następnie jako spółka jawna dwóch osób, a od 2008r po zmianach własnościowych i strukturalnych, aktywnie kontynuuje działalność jako spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 2013 obchodziliśmy  jubileuszową 20 rocznicę działalności  na rynku.

Doświadczenia pracowników firmy  w zakresie  parametrów technicznych i procesowych  maszyn i urządzeń dla oczyszczalni ścieków sięgają lat 80, w których to latach, realizowano wyposażenie dla znacznej części polskich oczyszczalni,  współpracując z p. Sławomirem Szczepanikiem z Biprowodu.  Do zdobytego empirycznie know-how na oczyszczalniach, dokładamy ciągły rozwój techniczny i technologiczny.

Do produkcji wyposażenia technologicznego i budowy maszyn procesowych  stosujemy wyłącznie nowoczesne materiały - stal nierdzewną lub kwasoodporną  oraz  szeroką  gamę tworzyw sztucznych, nową generację motoreduktorów, siłowników elektrycznych, zabieraków prądowych, sensorów oraz sterowników.  

Podwyższone parametry jakościowe odpadów z oczyszczalni - piasku i skratek, oraz wymogi ochrony terenu oczyszczalni przed powietrzem złowonnym, były bodźcem do opracowania nowych urządzeń jak  praska skratek, płuczka piasku, obrotowa kopuła hermetyczna osadników radialnych. Wejście na polski rynek  silnych firm  z Niemiec, Szwecji, Austrii i Danii spowodowało  z kolei  wdrożenie  szeregu nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych, pozwalających z komponentów wytwarzanych w UE, produkować równoważne urządzenia krajowe, atrakcyjne   cenowo dla nabywcy.

Aktualnie korzystamy wyłącznie z renomowanych dostawców stali stopowych. Urządzenia i konstrukcje produkowane są przez doświadczoną załogę o wysokich kwalifikacjach, w hali wyposażonej w suwnicę oraz podstawowy park maszyn do obróbki i spawania stali stopowych.

W roku 2011 EKO-MONTAŻ Spółka z o. o. została członkiem Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz zajęła w Rankingu Gazety Prawnej „SKRZYDŁA BIZNESU” pierwsze miejsce w kategorii firm mikro  na ścianie wschodniej.W roku 2012 wdrożyliśmy  system zarządzania jakością ISO 9001:2008 z zakresie ’’Projektowanie, produkcja oraz montaż wyposażenia technologicznego i urządzeń oczyszczalni ścieków’’.

Naszym celem jest profesjonalizm i satysfakcja użytkownika  dlatego jesteśmy w stanie udzielić 5–cio letniej gwarancji  na  produkowane urządzenia.

Dla oczyszczalni ścieków wykonujemy wraz z montażem urządzenia ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej:
 • Kraty:
  • Kraty koszowe  współprądowe
  • Kraty koszowe przeciwprądowe
  • Kraty kanałowe łukowe
  • Kraty  kanałowe ręczne  z tacą ociekową
 • Sita skratek pionowe, poziome, skośne  
 • Przenośniki ślimakowe bezwałowe skratek  z praską i bez
 • Zblokowane separatory piasku i skratek MPS
 • Piaskowniki pionowe z wirem wymuszonym
 • Separatory piasku z płuczką lub bez
 • Płuczki piasku
 • Pompy ślimakowe /Archimedesa/ do ścieków
 • Zgarniacze osadników i piaskowników poziomych:
  • Zgarniacze denne i powierzchniowe łopatowe przejezdne
  • Zgarniacze denne i powierzchniowe zgrzebłowe ciągnione 
  • Zgarniacze  denne ssawkowe pompowe lub grawitacyjne przejezdne
  • Zgarniacze  denne spiralne
  • Zgarniacze powierzchniowe z rynną uchylną lub jazem
  • Zgarniacze łańcuchowe z tworzywa sztucznego denne i powierzchniowe
 • Zgarniacze denne osadów osadników  radialnych Ø8 - Ø50m:
  • Zgarniacz wielołopatowy wleczony na kołach lub podwieszany
  • Zgarniacz  ze zgrzebłem  parabolicznym ciągłym podwieszanym lub  wleczonym na kołach
  • Zgarniacz ssawkowy z systemem lewarowym lub pompowym
 • Zgarniacze powierzchniowe osadników radialnych:
  • Zgarniacz  powierzchniowy listwowy z lejem spłukiwanym grawitacyjnie
  • Rynna uchylna z pompowym systemem tłocznym przez łożysko centralne lub  napowietrzną estakadę z węzłem obrotowym 
  • Zgarniacz powierzchniowy rotacyjny typu HEDER z pompowym systemem tłocznym przez  łożysko centralne lub  estakadę  napowietrzną z węzłem obrotowym  lub do koryta obwodowego.
 • Wyposażenie zgarniaczy radialnych: szczotka rotacyjna bieżni, szczotka rotacyjna koryt obwodowych, pompowa hydromyjka koryt i przelewów, system chemicznego odladzania bieżni,  kształtka wypływowa Tulipan Coanda
 • Mieszadła wolnoobrotowe zagęszczaczy grawitacyjnych osadów Ø2-Ø24m
 • Zraszacze obrotowe wieloramienne deszczujące ścieki na złoża zraszane Ømax 30m
 • Zwężki pomiarowe Venturi’ego – koryta KPV do kanałów grawitacyjnych prostokątnych otwartych  oraz zwężki do rurociągów tłocznych o przekroju kołowym    
 • Dekantery wody nadosadowej Ø150 -400mm: pływające  i  teleskopowe, ręczne i automatyczne, grawitacyjne i pompowe  
 • Stacje higienizacji osadów z systemem sterowania w tym:
  • Silos wapna  i pyłów V=10-40m³ z  kompletnym osprzętem 
  • Dozownik  celkowy wapna i materiałów sypkich 
  • Podajniki ślimakowe wapna /przenośniki/  i materiałów sypkich
  • Mieszarka   wapna i osadów, przeciwbieżne dwu wałowe 
  • Podajniki  ślimakowe osadów /przenośniki/  wałowe i bezwałowe  w zakresie średnic ślimaka Ø150- Ø400  i długości koryta podajnika Lmax=40 m
 • Zastawki kanałowe, naścienne, przelewowe, do kinet okrągłych,  ręczne i z napędem elektrycznym ze zmienna prędkością ruchu zawieradła, zastawki szandorowe i inne
 • Przelewy  uchylne /jazy/ z napędem ręcznym lub elektrycznym
 • Kierownice strugi pionowe z napędem ręcznym lub elektrycznym
 • Kolumienki nastropowe  do armatury  odcinającej.
 • Klapy zwrotne  i zamknięcia burzowe
 • Koryta odpływowe z przelewem regulowanym  Thompsona  
 • Wchodnie  /klatki schodowe/  zewnętrzne do WKFz  w opcji  z windą
 • Osprzęt WKFz: włazy wejściowe, przelewy teleskopowe,  wzierniki z wycieraczką
 • Pomosty, kładki, schody, bariery, balkony, drabiny, pokrywy, itd.
 • Kształtki bazaltowane  lub  gumowane: trójniki, kolana, zwężki
 • System napowietrzania drobnopęcherzykowego komór w oparciu o dyfuzory membranowe talerzowe lub rurowe  f-my Gummi Jeager Gmbh  z możliwością ewakuacji  rusztów z cieczy.
 • Konstrukcja obrotowa przykrycia  hermetyczngo osadnika radialnego Ø max35m  
 • Podajniki kubełkowe  samonośne  do materiałów sypkich i granulatów
 • Recyklery do betonu
 • Indywidualne maszyny  do przemysłu spożywczego  

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Chętnie odpowiemy na państwa zapytania i podejmiemy próbę  sprostania  oczekiwanym rezultatom działania urządzeń. W miarę możliwości przyjedziemy na wizję lokalną.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013


Nr projektu:  06.12-WND-RPLU.02.04.01-06-038/12
Tytuł Projektu: „Udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 19-22.11.2013 (Poznań, Polska) oraz w targach WOD-KAN 7-9.05.2013 (Bydgoszcz, Polska) w charakterze wystawcy.”
Beneficjent: EKO-MONTAŻ Sp. z o.o. ul. W. Witosa 16 B, 20-315 Lublin
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie: Działanie 2.4 Schemat A - Marketing gospodarczy

*

Adresy instytucji informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:


LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800, fax 081 46 23 840
Punkt informacyjny: 081-46-23-831 lub 081-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.leu