Menu Urządzenia Zagęszczacze
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
DARMEX
Zagęszczacz grawitacyjny z korytem odpływowym


ZASTOSOWANIE

Zagęszczacz grawitacyjny przepływowy o działaniu ciągłym przeznaczony jest do zagęszczania osadów: z osadników wstępnych, przefermentowanego, nadmiernego stabilizowanego tlenowo. Wyposażenie stanowi mieszadło prętowe, które w trakcie pracy powoduje kompresję cząstek zawiesiny, powolne agregatowanie cząstek i uwalnianie wody wolnej oraz ewentualnie cząsteczek gazu z cieczy saturowanej (WKF). Do odprowadzania wody nadosadowej służy koryto obwodowe z przelewem Thompsona. Układ może być opcjonalnie wyposażony w podpowierzchniowy sensor koncentracji masy i pomiar wysokości zwierciadła cieczy w zbiorniku.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Konstrukcja zagęszczacza składa się z pomostu roboczego i elementów nośnych do których macowany jest zespół napędowy i podwieszany wał rurowy z mieszadłem i zgarniaczem dennym. Zagęszczacz posiada koryta obwodowe do ciągłego odprowadzania wody nadosadowej wykonane ze stali nierdzewnej w gat. OH18N9.

Zagęszczony w dolnej części zbiornika osad odprowadzany jest rurą Ø 200 na zewnątrz do dalszego procesu obróbki osadu.
 
 
Pliki do pobrania
 
Zageszczacz_grawitacyjny_z_korytem_odplywowym_MW_.pdf