Menu Urządzenia Zgarniacze radialne
       Strona Główna
       Firma
       Urządzenia
            Kraty koszowe
            Sita pionowe spiralne
            Piaskowniki pionowe
            Separatory piasku
            Płuczki piasku
            Multiseparatory
            Zgarniacze prostokątne
            Zgarniacze radialne
            Wyposażenie zgarniaczy
            Dekantery
            Zagęszczacze
            Stacje higienizacji osadu
            Silosy wapna i pyłów
            Dozowniki celkowe
            Mieszarki osadu i wapna
            Podajniki
            Pompy ślimakowe Archimedesa
            Zastawki
            Kierownice strugi
            Przelewy uchylne
            Klapy zwrotne
            Zwężki
            Koryta z przelewami
            Zraszacze obrotowe
            Systemy napowietrzania
       Roboty inst.-montażowe
       Galeria Zdjęć
       Referencje
       Mapka Dojazdu
       Kontakt

 

 
Untitled Document
  Zgarniacz radialny denny wielołopatowy
   

ZASTOSOWANIE

Zgarniacz denny wielołopatowy jest wykorzystywany w radialnych osadnikach wstępnych o średnicach Ø 8÷50 m do zgarniania sedymentującej zawiesiny z dna osadnika do leja centralnego. Zgarniacz wielołopatowy może przemieszczać ciężkie osady denne, ponieważ kąt natarcia (...)
  Zgarniacz radialny denny osadnika wtórnego
   

ZASTOSOWANIE

Zgarniacz denny osadów z łopatą logarytmiczną jest wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków bytowych i komunalnych. Służy do laminarnego zgarniania z powierzchni dna osadnika zgromadzonego osadu czynnego do leja centralnego w osadnikach radialnych (...)
  Zgarniacz radialny ssawkowy
   

ZASTOSOWANIE

Zgarniacze ssawkowe ZGR-SWt dla radialnych osadników wtórnych z dnem płaskim przeznaczone są do zgarniania, lewarowego pompowania i odprowadzania osadów do dalszego procesu technologicznego. Zakres stosowania obejmuje ścieki komunalne i niektóre (...)
  Zgarniacz powierzchniowy listwowy z lejem spłukiwanym grawitacyjnie
   

ZASTOSOWANIE

Zgarniacz powierzchniowy listwowy jest stosowany w zgarniaczach osadników radialnych wstępnych i wtórnych do usuwania frakcji zanieczyszczeń pływających.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Zgarniacz listwowy frakcji pływającej składa się z zespołu łopat (...)
  Rynna uchylna
   

ZASTOSOWANIE

Rynna uchylna z pompowym systemem tłocznym służy do zgarniania i usuwania flotatu na osadnikach radialnych i transportowania go do pompowni osadu pływającego. Tłoczenie flotatu odbywa się przez łożysko centralne lub napowietrzną estakadę tłoczną z węzłem (...)
  Zgarniacz powirzchniowy rotacyjny HEDER FLOT
   

ZASTOSOWANIE

Zgarniacz rotacyjny frakcji pływającej HEDER FLOT (zastrzeżony patentem) przeznaczony jest do zgarniania i ewakuacji frakcji pływającej w urządzeniach służących do separacji zanieczyszczeń pływających lub flotowanych w szczególności w osadnikach wtórnych radialnych i (...)